SATJAM Izopir - ideální řešení pro dodatečné zateplení Vaší střechy.

Moderní, účinné a spolehlivé řešení zateplení šikmých střech, zajišťující optimální splnění stavebně fyzikálních požadavků na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci. Tepelně izolační panely jsou vyrobeny z polyisokyanurátové pěny PIR vypěněné mezi dvě vrstvy papírové vložky opatřené z vnější strany hliníkovým povlakem.

Použití izolačních desek SATJAM Izopir Vám přináší následující výhody:


Výborné tepelnětechnické parametry

Panely jsou vyrobeny z materiálu, jehož součinitel tepelné vodivosti je pouze 0,023 W/mK. Znamená to, že pro dosažení požadovaného parametru tepelného odporu je potřeba podstatně menší tloušťka izolantu. Porovnání tlouštěk nejběžněji používaných izolantů pro dosažení shodného tepelného odporu


Nízká hmotnost

Panely se svou objemovou hmotností 30 kg/m3 jsou jedním z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Nízká hmotnost rovná se snadná manipulace a minimální přitížení stavebních konstrukcí.


Snadná montáž

Panely se montují z vnější strany nosné konstrukce na bednění, případně i bez bednění. Kotví se pomocí systémových šroubů přímo do nosné konstrukce. Snadno se dělí ruční pilkou a po montáži jsou pochůzí. Montáž je snadná, rychlá a panely bezprostředně po montáži chrání vnitřní prostor stavby před vnikáním srážkové vody.


Bez tepelných mostů

Panely jsou kladeny v nepřerušované vrstvě nad nosnou konstrukcí a jsou opatřeny drážkou, což vý- znamným způsobem eliminuje vznik tepelných mostů.


Životnost a funkčnost

Použitý materiál je zárukou efektivního dlouhodobého fungování tepelné izolace bez rizika zhoršování tepelněnechnických parametrů. Materiál nesublimuje, ani nehrozí jeho degradace vlivem vyfoukání jeho částí.


Design a prostor

Způsob zateplení nad nosnou konstrukcí střechy umožňuje v interiéru přiznání dřevěných prvků krovu. Tím je dán prostor pro zajímavé architektonické řešení podkroví, jehož světlá výška navíc není snížená. Užití izolačních panelů IZOPIR Vám dává větší prostor pro život i pro uplatnění Vašich představ o moderním bydlení.