Použitie kamennej vlny

  • Energetická účinnosť
  • Požiarna bezpečnosť
  • Dlhodobá stálosť
  • Akustický komfort
  • Referenčné stavby

POUŽITIE KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY

Kamennú minerálnu vlnu je možné použiť v mnohých oblastiach stavebníctva. Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL umožňujú jej využitie v oblastiach, kde je požadovaná tepelná izolácia, zvýšená požiarna ochrana alebo vyššie akustické požiadavky stavebných konštrukcií.


Stavebné izolácie

Kamenná vlna ROCKWOOL je určená pre tepelné, akustické a protipožiarne izolácie objektov pre bývanie (BD, RD), budovy verejnej správy(administratívne budovy, kiná, divadlá, nemocnice), objekty pre komerčné využitie alebo priemyslové objekty, apod.

Kamenná minerálna vlna je odporúčaná pre použitie v oblasti izolácie plochých a šikmých striech, vonkajších stien, vnútorných konštrukcií, podláh a stropov.

Technické izolácie pre technické zariadenia budov (TZB)

Technické izolácie z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL sú určené predovšetkým pre izolácie rozvodov tepla a teplej vody, rozvodov vzduchotechnických potrubí, ostatných rozvodov a telies TZB a zároveň pre izoláciu bojlerov, nádrží, zásobníkov TZB, vzduchotechnických potrubí. Výrobky z kamennej vlny je možno využiť pre akustické izolácie, napr. ako absorpčné tlmiče hluku.


Protipožiarne systémy

Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL je možné použiť všade tam, kde je nutné zvýšiť požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií (napr. stropov, oceľových konštrukcií) alebo technických inštalácií (napr. vzduchotechnických potrubí a potrubí pre odvod tepla a dymu). Aplikácia produktov z kamennej vlny zvyšuje požiarnu bezpečnosť celej budovy.