ISOTEC®

Výborné tepelno-izolačné parametre. ISOTEC® je tepelná izolácia pre šikmé strechy, ktorá sa montuje z jednotlivých panelov.


Panely sú vyrobené z polyuretánovej peny s uzavretou pórovitosťou. Polyuretánové materiály medzi ktoré patria polyuretánová pena - PUR a tiež materiál s podobnými vlastnosťami, polyisokyanurátová pena – PIR majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, kvôli veľmi jemnej poréznej štruktúre s uzavretými pórmi, vďaka ktorej si molekuly vzduchu nedokážu vymieňať pohybovú energiu. ISOTEC® vyrobený z PUR peny je navyše po oboch stranách obalený hliníkovou reflexnou fóliou, ktorá takmer úplne zabraňuje prestupu sálavého tepla z a do izolácie a tým zvyšuje tepelný odpor samotného výrobku. Svojimi tepelno-izolačnými parametrami tak ISOTEC® značne prevyšuje doteraz najbežnejšie používané materiály na zatepľovanie.


Tým docielime hlavne to, že na rovnakú hodnotu tepelného odporu R, ktorý chceme pri izolácii strešnej konštrukcie dosiahnuť nám stačí použiť menšiu hrúbku materiálu.