Prírodné zložky

Betón sa pripravuje s miešaním z troch prírodných surovín (voda, piesok, kameň). Metódou vypaľovania z kameňa získame cement čo preberá funkciu spojiva.


Vodotesnosť

Materiál kvôli kompaktnosti odvedie všetky zrážky a tak sa nemôžu dostať medzi pôry. Výhoda ztoho je dvojitá. Pri cykloch zmrznutí a topení sa zmení objem vody ale to neuškodí škridle, nedrobí sa a zvyšuje sa tým odolnosť. Na druhej strane hmotnosť strechy nebude kolísať, čo má na konštrukciu strechy blahoprajný účinok.


Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovanú farbu zabezpečia acrylované pigmenty a tak farba jednotlivých škridiel bude udávať homogénny obraz aj na povrchu. Ďalšia výhoda tejto metódy je nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebovania.


Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.


Stálosť formy

Výrobná metóda garantuje stálu formu, čo zabezpečí lepšie pripojenie prvkov na streche.


Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť povrchu škridly je veľmi vysoká a tak ani väčšie množstvo snehu a ľadu ako i pochôdznosť na povrchu nespôsobuje lámanie strechy.


Technológia výroby

Základným materiálom škridiel je betón, ktorý je zhotovený zo surovín dodávaných do výrobného závodu. Kontrola surovín pred ich zamiešaním je priebežná, totiž len týmto spôsobom sa dá zabezpečiť výborná kvalita. K triedenému kremennému piesku, ťaženému z Dunaja pridávajú v zodpovedajúcom množstve portlandský cement, zámesovú vodu a oxidovú farbu zodpovedajúcej kvality, podľa stanovenej receptúry. Rovnomerná homogenizácia a rovnomerné zamiešanie hmoty je zabezpečené dodržiavaním potrebnej doby miešania.