Riešenie pre nízkoenergetické stavby

Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe, resp. rekonštrukcií objektov.

Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.

S materiálom Bramac Therm je možné omnoho jednoduchšie dosiahnuť požadované hodnoty súčiniteľu prestupu tepla U oproti iným riešeniam, ako je napr. zväčšovanie výšky krokiev pri pokládke bežnej medzikrokvovej izolácie.


Bramac ponúka tri typy izolácie BRAMAC THERM:

 • Bramac Therm Kompakt - pre dostatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.
 • Bramac Therm Top - využiteľný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.
 • Bramac Therm Pro - ako náhrada plného debnenia s vynikajúcimi tepelne izolačnými vlastnosťami. Nahradí až 7 cm klasickej izolácie.

VÝHODY SYSTÉMU NADKROKVOVEJ IZOLÁCIE BRAMAC THERM:

 • možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku bez zásahu v interiéri
 • v zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy
 • minimálny únik tepla cez krokvy
 • možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia
 • náhrad plného debnenia pre nízke sklony striech už od sklonu 12°
 • v cene je zahrnutá difúzna fólia ako súčasť izolačnej dosky
 • konštrukcia zabezpečuje dokonalú vetrotesnosť
 • znížené riziko vniknutia kún do tepelnej izolácie
 • navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy!